Randstad assistance to Ukrainian citizens / Допомога громадянам України від Randstad

Due to the escalating conflict in Ukraine and its impact on the country's population, we want to take steps to support both Ukrainian workers and their families who have fled to Luxembourg or neighbouring countries.

У зв’язку з загостренням конфлікту в Україні та його впливом на населення країни, ми хочемо допомогти  та підтримати як українських робітників, так і їхні сім‘ї, які покинули територію України та приїхали до Люксембургу чи до інших сусідніх країн. 

register / реєструйтесь зараз

Jobs for Ukrainians / Робота для українців

We are the world's leading HR services company. Our mission is to provide companies with the skilled workforce they need, while helping people get rewarding jobs. We want to make an impact on the working lives of as many people as possible and have a clear societal role to play.

In the face of the crisis situation in Ukraine, we are offering assistance to Ukrainians who have had to flee their country to help them find employment.

We also offer our expertise to advise them on writing their CVs.

Ми є найбільшою компанією з працевлаштування у світі. Ми допомагаємо людям отримати оплачувану роботу та залишатися актуальними та затребуваними фахівцями на ринку праці. Ми хочемо вплинути на робоче життя якомога більшої кількості людей 

В умовах кризової ситуації в Україні, ми пропонуємо допомогу українцям, які змушені були покинути свою країну та допомогти їм знайти роботу. Ми також хочемо запропонувати наш досвід та консультацію у написанні резюме.

Do you want to work in Luxembourg ? / Якщо ви бажаєте працювати у Люксембурзі

The European Union has decided that refugees from Ukraine do not have to go through an asylum procedure but that they benefit directly from temporary protection in the member countries.

For refugees arriving in Luxembourg, this means that they do not need a work permit and are immediately available for the labour market. They can be hired directly under a regular employment contract (permanent contract, fixed term contract or temporary work), the provisions of the Labour Code are fully applicable.

Європейський Союз вирішив, що люди з України, які вимушено покинули її територію, не мають проходити процедуру надання притулку, але вони можут безпосередньо користуватись тимчасовим захистом у країнах ЄС.  

Для українців, які прибувають до Люксембургу, це означає, що їм не потрібен дозвіл на роботу і вони можуть одразу почати працювати. Українців можна взяти на роботу безпосередньо за звичайним трудовим договором (безстроковий договір, строковий договір або тимчасова робота), при цьому повністю діють положення КЗпП.

Перегляньте наші пропозиції та напишіть нам, якщо у вас виникнуть запитання.

check out our offer

Formalities and arrangements for Ukrainians arriving in Luxembourg / Формальності та домовленості для українців, які прибувають до Люксембургу

All displaced persons arriving in Luxembourg from Ukraine are requested to contact the Immigration Department of the Ministry of Foreign and European Affairs: immigration.desk@mae.etat.lu

The persons concerned will receive a form to fill in in order to help the Luxembourg authorities to contact them with a view to submitting an application for temporary protection, or, if necessary, for another way of regularising their stay in the Grand Duchy.

The temporary protection status, which is about to be approved at European level, will be available to Ukrainian nationals who have arrived in Luxembourg in recent days and to new arrivals. The persons concerned will be informed in due course, as soon as the procedure is set up in Luxembourg.

In the meantime, Ukrainian nationals do not need to take any particular steps to stay in Luxembourg at this stage. This also applies to persons with a residence permit that will soon expire or whose authorised short stay (in principle limited to 90 days) is coming to an end, who are also requested to contact the Directorate of Immigration. The persons concerned need not worry about their administrative situation at this time.

The government has set up a reception centre for people fleeing the war in Ukraine. This emergency reception centre, open 24/7, is located at the SHUK (Structure d'hébergement d'urgence au Kirchberg), 11 rue Carlo Hemmer in Luxembourg City. This center offers shelter for the first few days and meals as well as basic necessities for people wishing to seek protection in Luxembourg, but also for people wishing to reach another European country. For health reasons, no pets are allowed in this first reception center.

Усіх переміщених осіб, які прибувають до Люксембургу з України, просимо звертатися до Департаменту імміграції Міністерства закордонних та європейських справ: immigration.desk@mae.etat.lu 

Зацікавлені особи отримують форму, яку необхідно заповнити, щоб допомогти владі Люксембургу зв'язатися з вами з метою подання заяви про тимчасовий захист або, якщо необхідно, для іншого способу узаконення свого перебування у Люксембурзі. 

Статус тимчасового захисту, який незабаром повинні затвердити на європейському рівні, буде доступний громадянам України, як і для вже прибулих до Люксембургу, так і для новоприбулих. Зацікавлені особи будуть повідомлені в установленому порядку, щойно процедура буде встановлена в Люксембурзі.

На даному етапі громадянам України не потрібно робити  ніяких особливих кроків, щоб залишитися в Люксембурзі. Це також стосується осіб з дозволом на проживання, термін дії якого незабаром закінчується, або чиє дозволене короткочасне перебування (в принципі обмежене 90 днями) закінчується і яких також просять звернутися до Управління імміграції. Зацікавленим особам наразі не варто турбуватися про свою адміністративну ситуацію.

Уряд створив центр прийому людей, які втікають від війни в Україні. Цей центр екстреної допомоги, відкритий 24/7, розташований за адресою SHUK (Structure d'hébergement d'urgence au Kirchberg), 11 rue Carlo Hemmer у місті Люксембург. Цей центр пропонує притулок на перші кілька днів і харчування, а також предмети першої необхідності для людей, які змушені шукати захисту в Люксембурзі, а також для людей, які бажають дістатися до іншої європейської країни. Через безпеку здоров’я, у цьому центрі прийом тварин не допускається.

register to the talent pool  

реєструйтесь до кадрового потенціалу

read more / читати більше